Vývoj cen a dodacích termínů sendvičových izolačních panelů

Ceny stavebních materiálů od začátku loňského roku se vyšplhaly téměř raketově. V důsledku toho dochází k omezení platnosti cenových nabídek/rozpočtů ( u nás 5-7 dní). V případě, že se nepodaří v přípravné fázi rozhodnout o materiálu či přesném množství, je potřeba nabídku aktualizovat.
V období 2007 – 2015 byl cenový růst relativně pozvolný, byla nízká inflace a prakticky dostatek všech materiálů. Stabilita a předvídatelnost umožňovalo vše dopředu plánovat jak z finančního hlediska, tak i termínu dodání.

V současné době je míra provázanosti mezi jednotlivými státy obrovská a jakékoliv narušení mezi dodavateli a odběrateli různých materiálů vyvolává problémy celého systému, jak dokázala pandemie covidu-19, ale i probíhající vojenský konflikt na Ukrajině. Důsledky se projevují jak v dostupnosti materiálů, tak i jejich rostoucích cen.

V období protipandemických opatření na celém světě došlo k nižší poptávce, a tím těžební a výrobní společnosti snížily objem těžby surovin i výroby. Situace na světovém trhu se následně změnila díky podpoře jednotlivých států. Podpora v podobě nízkých úrokových sazeb, snížení daní nebo peněžitých příspěvků podpořily ekonomiku tak razantně, že poptávka převýšila nabídku, čím vznikl prostor pro růst cen.  Bohužel na zvýšenou poptávku nebylo možné tak rychle reagovat z důvodu nedostatečné pracovní a přepravní kapacity.

Takto je ovlivněn i vývoj oceli a ocelových výrobků. V roce 2020 se projevil nárůst cen oceli a následně v květnu 2021 díky omezení většiny výrobních a těžebních závodů po celém světě, kdy Čína masivně investovala do infrastruktury, čím vznikla výrazná poptávky po oceli. Celosvětové poptávky oceli je právě v 75% Čína. Jakmile Čína koncem roku 2021 snížila poptávku, vznikl mírný pokles cen oceli. Protože začátkem roku 2022 vznikl vojenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, při čemž se jedná o největší producenty a vývozce železné rudy na světě, cena oceli opět stoupá.

Českou republiku zásobuje Ukrajina železnou rudou téměř z poloviny a  pokrývá více než tři čtvrtiny spotřeby českých hutí. Zastavení dodávek z Ukrajiny se na cenách oceli projevily ihned.

Cenový výhledje do budoucna jen těžko odhadnutelný, neboť i kvůli konfliktu na Ukrajině stouply ceny energií a pohonných hmot, což také může vést k dalšímu zdražování.

Ačkoliv se nyní ceny trochy stabilizovaly, pokud máte cenovou nabídku po platnosti, nechte si jí aktualizovat.

Termíny námi dodávaných sendvičových izolační PUR a PIR panelů jsou nyní mezi 3 – 5 týdny. Délka dodání se odvíjí na typu panelů a množství. Pokud se jedná o standartní panely ve standartních barvách, je dodací termín kratší. Ale pokud je objednáno množství, které nepokryje minimální výrobu panelů, musí se zakázka spojit s jinou zakázkou ve stejném provedení.

Termíny minerálních panelů je 6 – 8 týdnů, kvůli stále dlouhým dodávkám minerální vaty.